Maandelijks archief: april 2015

Erfgoedethiek onder druk

Hoe zorgen we voor het waterland van onze kleinkinderen? Deze vraag stelde Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, bij de Netwerkdag Water en Ruimte van Platform31 in Utrecht op 17 maart. Zien we nog wel dat water, landschap en ruimte onlosmakelijk verbonden zijn? Het opknippen hiervan in verschillende beleidsterreinen ondergraaft de samenhang dat juist de kracht is van het oeroude Hollandse landschap.

Luiten presenteerde een model om over na te denken.

fasen PLANKADERING PLANVORMING PLANUITVOERING
partijen publieke of publiek/private partijen technici, calculators, ontwerpers opdrachtgevers en -nemers
normen consistentie, overeenstemming en verantwoordelijkheid professionaliteit,

flexibiliteit en

dienstbaarheid

betrouwbaarheid,

inventiviteit en

loyaliteit

In dit model pleit Luiten voor een ander type oordeelsvorming binnen het kader van een nieuwe ethische visie om de twee lagen, de partijen en de normen, met elkaar te verbinden. Daar ligt vandaag de crisis:

  • er is onvoldoende eenheid van handelen;
  • er zijn problemen op niveau van bestuurlijke controle;
  • te makkelijk gebruik van alle mogelijke middelen zonder de nodige terughoudendheid mbt landschappelijke kwaliteiten;
  • fuzzy opdrachtgeverschap dat te veel ruimte laat voor onhelderheid, en
  • verlegenheid bij confrontatie met een mondige samenleving.

Er is een kwaliteitsimpuls nodig omdat het Deltaprogramma onze topografie gaat herordenen. De minister heeft deze opgave op het bordje van de waterschappen gelegd, maar zijn ze daartoe toegerust?

Auteur: GerhardMark van der Waal

Teamuitje stichting WaterHeritage in Delft, Omringd door water

Donderdag 26 maart was het weer tijd voor ons halfjaarlijkse teamuitje, dat ons dit keer naar de Prinsenstad Delft bracht.

De ochtend was gereserveerd voor wat daadkrachtig vergaderwerk (een aantal beleidsstukken werden afgerond), zodat de middag in het teken van ontspanning, kennismaking en verdieping kon staan. Hoewel er een aantal afmeldingen waren geweest, zaten we met acht man sterk rond een grote lunchtafel in de binnenstad. Onder het genot van de lunch volgde een eerste kennismaking (niet iedereen had elkaar al eens ontmoet) en vervolgens drie korte lunchpitches over onze lopende projecten Stad&Water, Waterwerkenwiki en Beekherstel Limburg. We merkten meteen wat de meerwaarde is van een breed netwerk: er werden direct tips en namen genoemd die ons verder kunnen helpen bij de projecten.

Irina had als gastvrouwe een toepasselijke wandeling voorbereid langs een aantal van de vele bruggen die Delft telt, maar dat deel van ons programma viel helaas jammerlijk in het water (of eigenlijk: het water viel jammerlijk op ons programma). We zijn nog snel langs een aantal historische gebouwen en bruggen in de buurt van de Markt gelopen, maar zochten al snel de warmte van onze volgende locatie, ‘t Postkantoor. Van het oude Postkantoor was helaas van binnen niet veel meer te herkennen, maar het was een prima locatie voor de ‘teambuilding’-opdracht die er gepland stond.

20150326_164421

Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen, was de opdracht vooral gericht op het elkaar beter leren kennen. En dat moest ook wel, want… we kwamen vast te zitten op een terp! In twee groepen speelden we het scenario dat de dijken doorbraken en met ons team vast kwamen te zitten in het water. Het was erg leuk om te zien dat de groepen twee tegengestelde strategieen hadden gekozen om te overleven: vluchten en wachten op hulp. We zullen nooit weten wie het had overleefd, maar Nederland is in ieder geval weer een aantal waterbewuste burgers rijker…