Tagarchief: Erfgoedvereniging Heemschut

Geef watererfgoed een toekomst!

PERSBERICHT

2 maart 2015

Stichting WaterHeritage en Heemschut overhandigen Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Erfgoedagenda over het belang van erfgoed na de waterschapsverkiezingen.

Op maandag 2 maart 2015 a.s. om 11 uur zal Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW) het eerste exemplaar van de Erfgoedagenda Waterschapsverkiezingen 2015 in ontvangst nemen uit handen van GerhardMark van der Waal, coördinator van Stichting WaterHeritage en Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de UvW in Den Haag.

Overhandiging Erfgoedagenda 2 maart 2015

De Erfgoedagenda is een initiatief van de Stichting Waterheritage (www.waterheritage.nl) in samenwerking met Kunsten ’92, erfgoedvereniging Heemschut en enkele andere partijen uit het erfgoedveld (Nationaal Restauratiefonds, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en OPEN, de Organisatie van Provinciale Erfgoedhuizen in Nederland).

Het onderwerp erfgoed heeft bij veel waterschappen een plek gekregen. De opstellers zijn van mening dat het erfgoed een verdere structurele borging in de wateropgaven van de waterschappen in de toekomst verdient. In de Erfgoedagenda staat hoe wij als erfgoedsector denken dat waterschappen dit vorm zouden kunnen geven. Door middel van vijf aanbevelingen en met concrete voorbeelden omlijst is de Erfgoedagenda een duidelijke oproep om erfgoed en wateropgaven met elkaar te verbinden.

Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen: “Ons systeem van waterlopen, dijken en polders en de vele waterwerken en gebouwen zijn van grote waarde voor de Nederlandse identiteit. Internationaal kijkt men met bewondering naar ons landschap en hoe wij het hier bestuurlijk en financieel hebben geregeld.”

Doelgroepen van de Erfgoedagenda zijn alle kandidaten van alle partijen op de lijsten van de Waterschapsverkiezingen, de waterschappen  en voorts iedereen die erfgoed in het algemeen en watererfgoed in het bijzonder een warm hart toedragen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze agenda neemt u dan contact op met de Stichting WaterHeritage.

Voor het eerst vinden de waterschapsverkiezingen plaats tegelijk met die voor de Provinciale Staten. Wilt u zich oriënteren in de lijsten en kandidaten voor de waterschapsverkiezingen kijk dan op http://www.kieskompas.nl

Het staat een ieder vrij de Erfgoedagenda te kopiëren en verder te verspreiden. De Erfgoedagenda is ook te downloaden vanaf de websites van de ondertekenaars.

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Waterheritage: Edwin Raap (06-36087820; e.raap@waterheritage.nl), GerhardMark van der Waal (06-22591575; gm.vanderwaal@waterheritage.nl) of met Heemschut (Mathijs Witte, 06-41392195, witte@heemschut.nl)

Erfgoednota

Erfgoedagenda Waterschapsverkiezingen 2015

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat voorafgaand aan verkiezingen allerlei belanghebbenden hun standpunten naar voren brengen bij de politieke partijen. De natuursector is daar vrij succesvol in, maar in erfgoedland is het nog wat zoeken.
Kunsten ’92 bracht enkele jaren terug een manifest uit voor de gemeenteraadsverkiezingen en deed dat eind 2014 ook rondom de provinciaal Statenverkiezingen. Dit bracht WaterHeritage op het idee om rondom de waterschapsverkiezingen ook erfgoed onder de aandacht te brengen van de waterschappen.
Weliswaar is er besef van traditie en worden door veel waterschappen cultuurhistorische objecten gekoesterd, maar naar onze mening blijft het te fragmentarisch. WaterHeritage heeft contact gezocht met Kunsten ’92 om het idee verder vorm te geven. Ook zij waren enthousiast en het project was geboren. Schrijven, schaven, vormgeven gingen best snel. De mee-ondertekenende partijen waren ook vlot gevonden en zo ligt daar nu dus ineens een mooi product. Digitaal te downloaden en in 15.000-voud gedrukt.
Het verzamelen van namen en adressen was een flinke klus, maar de samenwerking binnen het team van WaterHeritage was uitstekend, zodat het uiteindelijk helemaal goed kwam.

Uiteraard hopen we dat de inhoud blijft hangen bij de coalitievorming in de waterschappen en dat erfgoed gekoppeld kan worden aan de grote wateropgaven van de komende jaren!