Tagarchief: meerlaagse veiligheid

Te Kampen met erfgoed & water 31 okotber

Het symposium over watererfgoed in Kampen vond plaats in de Broederkerk. Kampen is trots op haar rijke waterhistorie. Het water van de IJssel heeft de stad veel gebracht. Over de relatie tussen de IJssel en Kampen werd een mooi animatiefilmpje vertoond, gemaakt door Douwe Dijkstra. Deze animatie is te zien in het Stedelijk Museum van Kampen.

Tracey Metz (journalist en auteur van o.a. ‘Zoet & Zout’) sprak over hoe de Nederlander leeft met het water. Nederland heeft geleerd om water te bedwingen, maar ook in ons land hebben we dat nog niet altijd onder de knie. Tracey Metz was tijdens een rondwandeling in Kampen opgevallen dat bij het treinstation van Kampen de relatie met het water onzichtbaar is gebleven. Ze vond de waterkering in de oude Stadspoort en de hoogwaterbrigade, waarbij de bewoners betrokken worden bij het omgaan met water, wel hele mooie voorbeelden van waterbeheersing. Als laatste werd opgemerkt dat in de toekomst de evacuatieplannen naar de burgers toe duidelijk moeten worden gecommuniceerd. Ze zijn er wel, maar niet iedereen weet van het bestaan af.

In het filmpje over de Hoogwaterbrigade werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is dat burgers zich betrokken voelen bij de water(problematiek). In de jaren ’90 heeft Kampen de waterkering versterkt en daarbij gebruik gemaakt van de bestaande historische stadsmuur. Bij hoogwater worden meer dan 100 vrijwilligers opgeroepen om binnen 1,5 uur de schotbalken en vloedplanken te plaatsen. Bewoners van Kampen vinden het fijn zo hun steentje bij te kunnen dragen.

Spreker Ruut van Paridon (landschapsarchitect) benadrukte in zijn lezing de ‘meerlaagse veiligheid’. Het is niet meer van deze tijd om alleen de dijken op te hogen, maar er moet ook worden gekeken naar: preventie, duurzame ruimtelijk inrichting en rampenbestrijding. Als voorbeeld liet hij zijn project bij de IJsseldelta zien waar voor de waterveiligheid gebruik werd gemaakt van de bestaande zandrug in het landschap. Dit is een bottum-top project waarbij bewoners werden betrokken.

Ellen Vreengoor (programmaleider cultuurhistorie en wateropgaven, RCE) vertelde dat cultuurhistorie nog lang niet altijd in nieuwe plannen word meegenomen. Door cultuurhistorie vanaf het begin bij projecten te betrekken kunnen deze meer draagvlak van betrokkenen krijgen, sneller en goedkoper worden voltooid en geven vaak veel mooiere eindcreaties.

Daarna werd het boek ‘650 jaar geschiedenis van Polder Mastenbroek’ van Albert Corporaal gepresenteerd en werd de ochtend afgesloten door een heerlijke lunch van streekproducten.

In het middagprogramma stonden excursies langs de waterkering van de binnenstad, een tochtje over de IJssel, een rondrit door de polders van het Nationaal Landschap IJsseldelta en het Kampereiland op het programma..  Aan het einde werd nog een demonstratie van de hoogwaterbrigade gegeven, (zie foto?)!

Na de excursies stond Stichting WaterHeritage met een stand, waarbij we een mooie gelegenheid hadden om over onze werkzaamheden met belangstellenden te praten.

Aan het einde van de dag werd de BNG erfgoedprijs 2014 uitgereikt. Van de genomineerden gemeenten (Midden Delfland, Rhenen, Bergen op Zoom en Coevorden) werd gemeente Bergen op Zoom als winnaar uitgeroepen. Volgens de juryvoorzitter James van Lidth de Jeude is: “Bergen op zoom met haar straatbeeld, pleinenplan, stadstuinen en herbestemmingen een stad die haar verouderend uiterlijk tot in de puntjes blijft verzorgen. Het is een gemeente die op veel erfgoedborden tegelijk schaakt en die breed, bestendig en bewust bezig is met haar erfgoed.”